Wat is de status van mijn bestelling?

Zoek je bestelling
Verplicht

LolaLiza Love loyaliteitsprogramma – Algemene Voorwaarden

Door je aan te melden voor het LolaLiza Love loyaliteitsprogramma
hierna het programma genoemd – verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden.

 • Het programma is een belonings en communicatie programma voor alle klanten en liefhebbers van LolaLiza en uitgevoerd door LolaLiza.

 • Deelname aan het programma is mogelijk voor individuele inwoners van België, Luxemburg, Nederland en Frankrijk die minimaal 16 jaar oud zijn. Medewerkers of zakelijke relaties van LolaLiza kunnen ook deelnemen aan het programma maar kunnen van bepaalde acties, promoties of andere communicatie of beloningen worden uitgesloten.

 • Deelname aan het programma en de bijbehorende mobiele App en klantenkaart zijn geheel gratis.

 • Voorwaarde van deelname is dat je je naam en een persoonlijk, werkend email adres opgeeft. Je gaat er mee akkoord dat LolaLiza je op dit email adres informatie omtrent het programma toestuurt of contact met je opneemt voor deelname aan klantenonderzoek. De deelnemer zal er voor zorgen dat het email adres en andere persoonlijke informatie altijd correct en up-to-date zijn. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke informatie en uw privacyrechten, kan u het LolaLiza privacybeleid raadplegen.

 • De beloning bevat onder meer standaard een aankoop tegoed van 10% van uw totale aankoopbedrag, berekend over alle niet-afgeprijsde artikelen: uw loyalty reward. Daarnaast omvat het programma nog andere, wisselende exclusieve aanbiedingen, promoties en verrassingen.

 • Deze loyalty reward wordt uitgekeerd in de vorm van een voucher (de reward voucher) en kunt u terug vinden in de LolaLiza mobiele App, in uw persoonlijke account pagina van de lolaLiza website en worden per email naar u toegestuurd.

 • Deze reward vouchers zijn inwisselbaar bij uw volgende aankoop en zijn geldig vanaf de dag van de aankoop waarover de reward is berekend tot 6 maanden na de uitgifte datum.

 • De vouchers kunnen bij alle winkels van LolaLiza (inclusief de web winkel) worden ingewisseld, op alle artikelen van de collectie en ook op afgeprijsde artikelen.

 • De vouchers zijn overdraagbaar aan andere personen. De klantenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 • LolaLiza behoudt zich het recht voor het programma, de regels en rewards en deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik aan te passen. Dergelijke wijzigingen zullen via e-mail aan alle deelnemers van het programma worden gecommuniceerd.
  Indien u uw deelname aan het programma niet beëindigt binnen de 5 werkdagen na de ontvangst van deze communicatie, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

 • LolaLiza is niet aansprakelijk voor systeemfouten of een storing op de LolaLiza website of mobiele app, of de eventuele gevolgen daarvan.
  LolaLiza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade, voortgekomen uit uitsluiting, wijziging of beëindiging, of op enige andere wijze gerelateerd aan het programma, met uitzondering van aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.

 • Je kunt je deelname aan het programma opzeggen door dit per email of brief kenbaar te maken aan onze klantenservice (zie hieronder voor de contact gegevens).
  Na bevestiging van de deelname beëindiging door LolaLiza vervallen ook je openstaande vouchers en andere rewards.

 • LolaLiza behoudt zich het recht voor om personen naar eigen goeddunken uit te sluiten van programma. Elk bewezen of redelijk verondersteld misbruik van het programma, schending van de algemene voorwaarden, inactiviteit van meer dan 24 maanden, elke vorm van fraude of enig gedrag dat schadelijk is voor de belangen van LolaLiza kan ertoe leiden dat je lidmaatschap wordt beëindigd en dat je niet langer in aanmerking komt voor verdere deelname aan programma. Als je lidmaatschap wordt beëindigd, vervallen ook je openstaande vouchers en andere rewards.

 • Voor alle vragen of communicatie over het Lolaliza Love programma of indien u uw deelname aan dit programma wenst te beëindigen, dient u contact op te nemen met onze klantenservice:

  Per telefoon: 00800 7576 7576
  Per mail: customerservice@lolaliza.com
  Per post: Bisshopsstraat 26, 1000 Brussels - Belgïe