what is the status of my order?

Check An Order
required

Privacybeleid

De Vennootschap verbindt zich ertoe alle gegevens die behandeld worden door de Website en kunnen gebruikt worden om de Klant te identificeren, als confidentieel te beschouwen en te beschermen als de Klant de Website gebruikt om:

  • een product te verkrijgen of te kopen
  • een vraag te stellen, reactie te plaatsen of klacht in te dienen;
  • een transactie te annuleren en de gerelateerde producten terug te sturen;
  • een inhoud in te dienen volgens de hierboven vermelde richtlijnen;
  • informatie te verkrijgen over zijn account en profiel op de Website.

Niettegenstaande het voorgaande, kan de Vennootschap algemene statistieken en demografische informatie publiceren die betrekking hebben op de Website-activiteiten. De geheimhoudingsovereenkomst is nietig indien de informatie reeds openbaar is of de Klant zich zelf niet heeft ingezet om de bescherming ervan te garanderen.

Bescherming van de persoonsgegevens

Niettegenstaande het voorgaande, kan de Vennootschap algemene statistieken en demografische informatie publiceren die betrekking hebben op de Website-activiteiten. De geheimhoudingsovereenkomst is nietig indien de informatie reeds openbaar is of de Klant zich zelf niet heeft ingezet om de bescherming ervan te garanderen.

De behandeling van de persoonsgegevens van Klanten door de Website, de Vennootschap en haar dochterondernemingen, met het oog op klantenbeheer, is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals geamendeerd door de wet op 26 februari 2003.
Vanaf het moment van inschrijving heeft de Klant vrije en volledige toegang tot zijn persoonsgegevens om, indien nodig, een rechtzetting, wijziging of verwijdering te eisen. De Website en de Vennootschap hechten veel belang aan het respect voor de vrije wil van de Klant wat betreft het geautoriseerde gebruik van zijn persoonsgegevens, meer bepaald voor de commerciële boodschappen van de Vennootschap en haar dochterondernemingen. Een? opt-in? mechanische is systematisch opgezet zodat de Klant kan aangeven welke commerciële boodschappen hij wenst te ontvangen, mits de volgende uitzonderingen:

  • informatieve, promotionele of commerciële boodschappen de mogelijk aanwezig zijn in de noodzakelijke servicecommunicatie met Klant ter behandeling van zijn vragen en Bestellingen;